Tabela doboru smarów

Dane techniczne

Oznaczenie

smaru

Wysoka

temperatura

ponad 120°C

Niska temperatura

Bardzo

wysoka prędkość

Bardzo mała prędkość i / lub ruchy oscylacyjne

Mały

moment

obrotowy

i tarcie

Duże

wibracje

Duże
obciążenia

Własności antykorozyjne

Odporność

na działanie
wody

Opis

Zakres

temperatury

Zagęszczacz / olej bazowy

Lepkość oleju

bazowego (*1)

Dostępne opakowanie

LGMT 2

 

 

o

 

+

 

o

o

o

Ogólnego przeznaczenia w przemyśle i pojazdach

-30°/+120°C

Mydło litowe / olej mineralny

110

Tubki 200g. Wkładki 400g.

1-5-18-50-180kg

LGMT  3

 

 

o

 

o

 

o

o

o

Ogólnego przeznaczenia w przemyśle i pojazdach

-20°/+110°C

Mydło litowe / olej mineralny

120

Wkładki 400g.

1-5-18-50-180kg

LGEP  2

 

 

o

o

 

+

+

+

+

Duże naciski (EP)

-30°/+110°C

Mydło litowe / olej mineralny

190

Wkładki 400g.

1-5-50-180kg

LGWM 1

 

+

 

o

o

-

+

+

+

Duże naciski (EP) niska temperatura

-20°/+120°C

Mydło litowe / olej mineralny

200

Wkładki 400g.

5-50-180kg

LGMB  2

 

 

-

+

-

+

+

+

+

EP duża lepkość

-20°/+150°C

Mydło litowo-wapniowe / olej mineralny

780

50-180 kg

LGHB  2

+

 

o

+

 

o

+

+

+

EP duża lepkość wysoka temperatura (*3)

-20°/+120°C

Złożony siarczan wapniow / olej mineralny

420

18-50-180 kg

LGEM  2

 

 

-

+

-

+

+

o

o

Duża lepkość plus smary stałe

-10°/+120°C

Mydło litowe / olej mineralny

510

Wkładki 400g.

5-18-180kg

LGEV  2

 

 

-

+

-

+

+

+

+

Bardzo duża lepkość
i smary stałe

-55°/+110°C

Mydło litowo-wapniowe / olej mineralny

1080

5-18-50-180 kg

LGLT  2

 

+

+

-

+

 

-

o

+

Niska temperatura

-40°/+120°C

Mydło litowe / diester

15

Tubki 200 g.

1-180 kg

LGLC  2

 

+

+

-

+

 

o

+

+

Niska temperatura duża prędkość

-20°/+150°C

Złożone mydło wapniowe / ester olej mineralny

23

Tubki 200 g.

1-180 kg

LGHQ  3

+

 

o

 

o

o

o

o

o

Wysoka temperatura

-30°/+140°C

Złożone mydło litowe / olej mineralny

110

Wkładki 400g.

1-5-18-50-180kg

LGWA  2

+

 

o

 

o

 

+

+

+

Szeroki zakres temperatur (*2)

-20°/+800°C

Złożone mydło litowe / olej mineralny

185

Tubki 200g. wkładki 400g.

1-5-50-180kg

LGFC  2

 

 

 

 

o

o

o

+

+

Możliwość kontaktu
z żywnością

-30°/+120°C

Mydło wapniowe / olej roślinny

40

Wkładki 380g.

1-23-45-175kg

 

+  = Zalecany

o = Odpowiedni

-  =  Nieodpowiedni

*1 – mm2/s przy 40°C = cSt

*2 – LGWA 2 może pracować przy chwilowych wzrostach temperatury do +220°C

*3 – LGHB 2 może pracować przy chwilowych wzrostach temperatury do +200°C

Brak symbolu oznacza, że dany smar może być używany – jednak nie jest to zalecane. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z BDT.