Tabela zastosowań smarów ARCANOL

Arcanol

Multitop

Multi2

Multi3

Load220

Load400

Load1000

Temp90

Temo110

Temp120

Temp200

Speed2,6

VIB3

BIO2

FOOD2

DIN 51825

KP2N-40

K2N-30

K3N-30

KP2N-20

KP2N-20

KP2N-20

KP2P-40

KE2P-40

KPHC2R-30

KFK2U-40

KE3K-50

KP3N-30

KPE2G-30

K2K-30

Zagęszczacz

Mydło litowe z dodatkiem EP

Mydło litowe

Mydło litowe

Mydło litowo/wapniowe z dodatkiem EP

Mydło litowo/wapniowe z dodatkiem EP

Mydło litowo/wapniowe z dodatkiem EP

Mydło wapniowo polimocznikowe z dodatkiem EP

Mydło litowe

Polimocznik z dodatkiem EP

PTFE

Polimocznik

Mydło litowe z dodatkiem EP

Mydło litowo wapniowe

Mysło z zestawem aluminium

Skład oleju

Olej mineralny + Ester

Olej mineralny

Olej mineralny

Olej mineralny

Olej mineralny

Olej mineralny

PAO olej

Olej estrowy

olej PAO/estrowy

Olej estrowy

olej PAO/estrow

Olej mineralny

Olej mineralny

Biały olej

Lepkość oleju w temp. 40 stop. C [mm2/s]

85

100

80

220

400

100

130

150

460

400

22

170

58

192

Konzystencja wg normy NLGI

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2-3

3

2

2

Temperatura użytkowa [stop. C]

-40...+150

-30...+140

-30...+140

-20...+140

-25...+140

-20...+140

-40...+160

-40...+160

-35...+180

-40...+260

-50...+120

-30...+150

-30..+140

-30..+120

Gwarantowana stała temp. pracy [stop. C]

80

75

75

80

80

80

90

110

120

200

80

90

80

70

Charakterystyczne dziedziny zastosowania smarów łożyskowych Arcanol

smar uniwersalny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
walcowniach maszynach budowlanych samochodach i wrzecionach

smar uniwersalny dla łożysk kulkowych śred.<=62 00
w
małych silnikach elektrycznych
maszynach rolniczych i budowlanych, urządzeniach AGD

smar uniwersalny dla łożysk kulkowych śred.<=62 00
w
dużych silnikach elektrycznych
maszynach rolniczych i budowlanych, wentylatorach

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
osprzętach walcowni, pojazdach szynowych

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
maszynach górniczych i budowlanych

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
maszynach górniczych, budowlanych przy dużych obciążeniach udarowych

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
sprzęgłach, silnikach elektrycznych i samochodowych

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
silnikach elektrycznych i samochodowych

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
urządzeniach odlewniczych w przemysle hutniczym

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w krążkach jezdnych w automatach piekarniczych, sworzniach tłokowych, kompresorach, piecach, aparaturze chemicznej

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych
w
urządzeniach mechanicznych i przyrządach

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
urządzeniach zmieniających geometrię łopat w rotorze, maszynach pakujących

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
urzadzeniach ochrony środowiska naturalnego

smar specjalistyczny dla łożysk kulkowych i rolkowych
w
zastosowaniach w przemyśle spożywczym

niskie temperatury

++

+

+

o

-

o

++

++

+

++

++

+

+

+

wysokie temperatury

o

o

o

o

o

o

+

++

++

++

o

+

+

-

nieznaczne tarcie wysokie obroty

+

o

o

-

-

--

o

+

-

--

++

-

o

o

wysokie obciążenie i niskie obroty

+

o

o

++

++

++

o

o

++

+

--

+

o

o

drgania

+

o

+

+

+

+

o

o

o

-

-

++

o

o

poprawa skuteczności urządzenia

o

o

+

+

+

+

o

o

o

o

o

o

o

o

smarowanie ponowne

++

++

+

+

+

+

o

o

o

o

+

-

+

++

 

ISO VG = ISO grupa lepkości

++

bardzo dobre zastosowanie

 

o

zastosowanie

 

-

gorsze zastosowanie

 

 

 

 

 

 

+

dobre zasosowanie

 

 

 

 

--

nie stosowane